Mẫu hợp đồng đặt may đồng phục

Mẫu hợp đồng đặt may đồng phục mới nhất. Căn cứ vào bộ Luật dân sự 91/2015/QH13 và căn cứ vào Luật thương mại 36/2005/QH11. Tải mẫu đầy đủ: tại đây