18-11-2021   Tuấn

May mặc là ngành sinh ra với sứ mệnh làm thỏa mãn nhu cầu ăn mặc của con người, do đặc thù của ăn mặc là vô cùng đa dạng nên sản phẩm quần áo được tạo ra có mẫu mã phong phú, đẹp mắt nhằm đáp ứng được nhu cầu ăn diện của mọi tầng lớp từ cao đến thấp trong xã hội. Đây cũng là ngành khát nhân lực ở nhiều vị trí nhiều trình độ khác nhau.

Môi trường làm việc ngành may mặc cho phép người lao động tiếp xúc với nhiều người, tiếp xúc trên nhiều phương tiện máy móc và vật liệu, chất liệu khác nhau do đó bắt buộc người người lao động phải có năng lực thích ứng tốt đồng thời phải luôn sẵn sàng tinh thần hợp tác làm việc nhóm cao. Bên cạnh đó may mặc vừa quan tâm tới chất lượng vừa đòi hỏi yêu cầu về sản lượng sản xuất, do đó công việc này tạo ra cho người lao động không ít áp lực, do đó người đòi hỏi người lao động may mặc phải có sức khỏe tốt, tinh thần làm việc chú tâm cao độ.

Viết bình luận