18-11-2021   Tuấn

Hiện nay công nghệ may được đánh giá là nghề giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc sống con người bên cạnh đó nghề này còn đóng vai trò cốt cán đối với sự chuyển mình mạnh mẽ của kinh tế quốc gia. Dệt May là ngành có yếu tố cạnh tranh cao trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, là ngành cho ra đời những sản phẩm xuất khẩu chủ lực góp phần đưa ngành công nghiệp Việt Nam đi lên vững bền trong những năm qua.

Ngành dệt may hiện sở hữu kim ngạch xuất khẩu tăng đột biến thể hiện rõ nét qua từng năm một. Thêm vào đó, khả năng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập của ngành dệt may ở Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, hoàn toàn đáp ứng 100%  nhu cầu nhập khẩu nhu cầu may mặc các thị trường lớn khó tính như Mỹ, EU, Nhật… và hướng tới một số thị trường có giá trị khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Angola, New Zealand, Ấn Độ, Nga... Hiện nay, dệt may vẫn chiễm chệ với vị trí số 1 về xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam, chiếm 13% tổng kim ngạch xuất khẩu khi đem so sánh với cả nước.

Công nghệ may cũng là ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông cao, do đó ngành tạo ra hàng nghìn vị trí việc làm cho người lao động theo đó góp phần ổn định và thúc đẩy xã hội thoát khỏi nạn thất nghiệp, ngày càng phát triển bền vững hơn, cải thiện quan hệ sản xuất, bảo đảm và tiến tới phân công việc làm công bằng hơn về thu nhập, đảm bảo công ăn việc làm đều đặn cho người lao động.

Viết bình luận